شناسنامه مشاغل حوزوی۴؛ مشاغل اجرایی

نوع فایل
PDF
حجم فایل
1.14 MB
تاریخ انتشار
۱۲ آذر ۱۴۰۲
تعداد بازدید
66 بازدید

هدایــت، پشــتیبانی و حمایــت از تحکیـم، تقویـت و اعتـلای نظـام اسـلامی و تربیت نیـروی انسـانی بـرای رفـع نیازهـای دینـی جامعـه و نظــام اســامی، ازجملــه مأموریت‌هــای مهــم حـوزه علمیـه قـم در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
“اگــر طلبــه‌ای منصـب امامـت جمعـه و ارشـاد مـردم یـا قضـاوت در امــور مســلمین را خالــی ببینــد و قــدرت اداره هــم در او باشــد و فقــط بــه بهانــه درس و بحــث مســئولیت نپذیــرد و یــا دلــش را فقــط بــه هــوای اجتهـاد خـوش کنـد، در پیشـگاه خداونـد بـزرگ یقینــا مؤاخــذه می‌شــود و هرگــز عــذر او موجه نیسـت. مـا اگـر امـروز بـه نظـام خدمـت نکنیـم و اســتقبال بی‌ســابقه مــردم از روحانیــت را نادیــده بگیریــم، هرگــز فرصــت و شــرایط بهتــر از ایــن را نخواهیــم داشــت.” منشور روحانیت حضرت امام خمینی ره، ص.۱۸

در بخش چهارم این مجموعه، مشاغل اجرایی شرح داده می‌شود.

 

تدوین: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی – مدیریت اندیشکده

مطالعه بیشتر

دریافت شناسنامه مشاغل حوزوی4؛ مشاغل اجرایی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شناسنامه مشاغل حوزوی۴؛ مشاغل اجرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
شناسنامه مشاغل حوزوی۴؛ مشاغل اجرایی